Om oss

kvinnaSyftet med Innovationssluss Västerbotten är att hitta strukturer för hur idéer till innovationer inom hälsa, vård och omsorg bäst ska kunna tas om hand för att leda till färdiga produkter och lösningar. Då skapas både nyföretagande och en tillväxt i regionen. Samtidigt ökar kvalitet, effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården.

Innovationssluss Västerbotten vänder sig till idébärare inom hälsa, vård och omsorg. Du som jobbar inom Västerbottens läns landsting har möjlighet att få hjälp med att utveckla din idé till en färdig produkt eller tjänst. Projektet  fungerar även som kontaktnod för företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården. Finansiär till projektet är  Västerbottens läns landsting.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en fortsatt tillgänglig, säker och effektiv vård.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.